POUZE KVALITNÍ PRODUKTY

Žádné zboží z Číny ani neseriózní jednání.

Doporučujeme nakupovat kvalitní techniku a služby od profesionálů.

více informací »
EXPRESNÍ DORUČENÍ

Objednanou techniku vám expresně doručíme kurýrem.

  • Praha - DNES
  • ČR - ZÍTRA DO 17 HODIN

Dále zasíláme zboží Obchodním balíkem České pošty nebo přepravní službou PPL.

více informací »
SHOWROOM PRAHA

Náš sortiment si můžete prohlédnout, vyzkoušet a zakoupit na obchodním oddělení v Praze.

Jsme zkušení odborníci a rádi vám s výběrem pomůžeme.

více informací »
SPLÁTKOVÝ PRODEJ

Nakupovat můžete i na splátky s online vyřízením a schválením.

Výhodné financování pro vás zajišťujeme se společnosti ESSOX (Komerční banka, a.s.)

více informací »
POTŘEBUJETE PORADITs nákupem produktu nebo služby?
+420 733 532 531
+420 604 828 001
+420 777 250 770
+420 261 264 149

Detektivní služby

Detektivové, zkušenosti a technická vybavenost

Všechny nabízené služby provádí na vysoké úrovni zkušený tým detektivů s vysokoškolským vzděláním v relevantním oboru a s předchozí praxí u specializovaných policejních útvarů. Při své činnosti mají přístup k moderní technické základně a ostatním odborným službám společnosti.

Společnost Tango je držitelem koncesní listiny opravňující k poskytování služeb soukromých detektivů.

Úvodní konzultace a cena služeb

V první fázi je provedena úvodní konzultace, kdy je analyzována situace, navrženo vhodné řešení a stanoven konkrétní cíl. Cena za úvodní konzultaci je 5.000,- Kč bez DPH / 6.000,- Kč s DPH. V případě objednání služeb není tato částka účtována. Cena za služby je závislá na rozsahu služeb, počtu nasazených detektivů a vozidel, případně dalších specialistů a techniky. Rozpočet se stanoví individuálně při úvodní konzultaci dle platného interního ceníku.

Nabídka detektivních služeb

Sledování osob a věcí, poradenství v ekonomickém sektoru

Sledování osob, věcí, vozidel, nemovitostí a dalších objektů zájmu. Možnost vypracování kompletní dokumentace – fotografie, audio nebo videozáznam. Vhodné pro získání cenných informací k osobám, jejich kontaktům, motivacím, zájmům, aktivitám nebo majetkových poměrů.

Provádíme sledování osob, věcí, vozidel, nemovitostí a dalších objektů zájmu po celé České republice i v zahraničí. Z každého sledování je po dohodě s klientem pořízena písemná zpráva, zpracována a vyhodnocena další dokumentace jako například fotografie, případně audio nebo videozáznam.

Sledování osob

Sledováním je možné získat cenné informace k osobám, jejich kontaktům a aktivitám. Například u obchodních partnerů lze sledovat reakce po obchodním jednání nebo u zaměstnanců zda jsou loajální. V rodinných vztazích lze odhalit nevěru partnera, rizikové chování dětí nebo připravit důkazy pro rozvodové řízení.

Sledováním lze rovněž vyřešit velmi závažné situace jako je stalking neboli nebezpečné pronásledování, šikana nebo sexuální zneužívání dětí.

Sledování věcí, vozidel, nemovitostí a dalších objektů zájmu

Tento druh sledování vede k rychlému odhalení neoprávněných vstupů do nemovitostí, krádeží, nežádoucího užívání, manipulací nebo sabotáží.

Dále lze provádět speciální zpravodajské služby, nasadit síly a jiné prostředky.

Detektivní služby a poradenství v ekonomickém sektoru

Klient se díky činnosti detektivů dostává k informacím, které by běžně nezjišťoval, a ty mu zaručují určitou jistotu a korektnost obchodních partnerů. Především se prověřuje, zda druhou stranou uváděné informace odpovídají skutečnosti, zda předkládaný záměr je skutečný a zda je na druhé straně síla a snaha k jeho uskutečnění.

K ochraně ekonomických zájmů klienta patří i prověrka vlastních zaměstnanců, včetně přijímaných. Dokážeme zajistit psychologický profil nově přijímaných i stávajících zaměstnanců. Dále lze zaměstnance prověřit v případě podezření na jejich možnou negativní činnost vůči firmě, ale také v případě, kdy je potřeba hodnotit jejich loajalitu, tedy při úvahách o obsazení strategického vedoucího postu nebo důležitého pracoviště.

Dále dokážeme zajistit vybudování speciálních režimových pracovišť zajištěných proti úniku strategických informací.

Pátrání po osobách a věcech

Pátrání po osobách nebo věcech s využitím efektivních metod, databází a kontaktů. Určeno pro nalezení příbuzných, blízkých osob z minulosti, pachatelů trestné činnosti, dlužníků a jejich majetku, předmětů leasingu, odcizených předmětů, nebo osob, které se z různých důvodů skrývají.

Provádíme pátrání po osobách a věcech přičemž využíváme zkušeností, efektivních metod a kontaktů našich detektivů. V závislosti na kvalitě dodaných podkladů jsem schopni přinést očekávaný výsledek s vysokou pravděpodobností a ve velmi krátkém čase.

  • Pátrání po blízkých osobách - pomůžeme vám najít příbuzné, blízké osoby z minulosti nebo zadržované děti
  • Pátrání po pachatelích trestných činů - vytipujeme a najdeme možné pachatele trestných činů zaměřených vůči vám nebo vašemu majetku
  • Pátrání po osobách, které se skrývají - vypátráme osoby, které se z různých důvodů skrývají a pobývají mimo své trvalé nebo přechodné bydliště
  • Pátrání po dlužnících a jejich majetku - najdeme dlužníky včetně případných předmětů leasingu a zjistíme jejich skutečné majetkové poměry
  • Pátrání po odcizených předmětech - objevíme odcizené předměty vyšší hodnoty, jako jsou například vozidla, stavební stroje, nebo umělecká díla

Analýza trestních spisů a zajišťování důkazů

Analýza a vyhodnocení trestních spisů, ověření všech skutečností, zjištění a zdokumentovaní nových skutečností, rozšíření a doplnění důkazních materiálů, operativní spolupráce s advokátem. Cílem je zajištění co nejhladšího průběhu celého trestního řízení ve prospěch klienta.

Analýzou trestních spisů se rozumí prostudování celého spisového materiálu a jeho vyhodnocení. Na základě vyhodnocení probíhá prověrka všech zjištěných skutečností, zadokumentování nově zjištěných skutečností a rozšíření důkazních materiálů. Ve spolupráci s advokátem je možno provádět různé operativní kombinace a zajistit tak co nejlepší průběh celého trestního řízení.

Velkou výhodou je, že všechny úkony navrhují a provádí detektivové, kteří mají předchozí zkušenosti s vyšetřováním trestných činů u specializovaných útvarů Policie. Tato skutečnost v kombinaci s kvalitním advokátem dává vysokou naději na vyřešení těchto složitých situací.

Ochrana osob, kontra sledování a VIP přeprava

Ochrana osob, kontra sledování, VIP přeprava, ozbrojený doprovod. Služby ušité na míru pro vaši bezpečnost. Možnost krátkodobé i dlouhodobé spolupráce.

Provádíme ozbrojené doprovody VIP osob včetně naplánování bezpečné trasy nebo vytipování bezpečných míst k osobním schůzkám či jednáním. Tyto místa jsou pečlivě vybírána a je proveden jejich monitoring dopředu. Dále provedeme bezpečnostní vyhodnocení objektu či domu a navrhneme maximální možné zabezpečení. Dále zajistíme střežení rodinných příslušníků VIP osob.

Kontra sledování

Ochrana před sledováním. Účelem kontra sledování je diskrétně zjistit, zda je chráněná osoba skutečně sledována nebo nikoliv. Následně lze situaci vyhodnotit a navrhnout další postup.

VIP přeprava

Přeprava luxusním vozidlem s osobním řidičem a ozbrojeným doprovodem. Možnost použití pancéřovaného vozidla BMW 7 High Security s vysokou balistickou odolností a ochranou před výbuchem, požárem, nebo chemickým útokem.

Infiltrace agenta do prostředí

Infiltrace detektiva do pracovního kolektivu, který se chová jako skutečný zaměstnanec firmy, plní pracovní úkoly a především sbírá informace a data.

Infiltrace detektiva do pracovního kolektivu. Tento detektiv se chová jako skutečný zaměstnanec firmy, plní zadané úkoly po dohodě se zadavatelem. Každý nasazený detektiv projde školením k dané problematice firmy, do které je nasazen. Ovšem jeho hlavním úkolem je sběr dat a informací z pracovního kolektivu, do kterého je začleněn.

Disponujeme týmem detektivů s vysokoškolským vzděláním a vysokou schopností proniknout do dané problematiky. Podle situace a přání klienta může být nasazen muž nebo žena.

Mohlo by vás také zajímat: